Is het mogelijk om vast vet zoals bv. ossewit te gebruiken in mijn fritespan ?


We raden sterk af om vast vet te gebruiken in uw friteuse, Het risico bestaat dat het vast vet oververhit raakt en zelfs ontbrandt. Bovendien bestaat het risico dat het vet sterk gaat bruisen en over de pan komt.

Gebruik alleen vloeibaar vet of olie.