Om de aerofryer in te schakelen houdt u de powerknop 

3 tot 5 seconden ingedrukt. Het display licht dan op en
de verschillende functies kunnen worden ingesteld.